English poetry

Poems in English

November

November

No sun – no moon!
No morn – no noon –
No dawn – no dusk – no proper time of day.
No warmth, no cheerfulness, no healthful ease,
No comfortable feel in any member –
No shade, no shine, no butterflies, no bees,
No fruits, no flowers, no leaves, no birds! –
November!Poem November - Thomas Hood